Henk Heesakkers

De tuin grenst Oostelijk aan de Wingerd, Zuidelijk aan de Wilgenlaan, Westelijk aan de Goorloop en Noordelijk  aan het nieuwe gemeentelijke groengebiedje. De tuin, ruim 1 Ha groot, is het noordelijke stukje wat over is van de boomgaard die tot 1980 in bedrijf was de rest van de gronden zijn omgetoverd tot woonwijk de Voorbeemd en een volkstuintjes complex. Wat aanvankelijk (op papier) een mooie woonwijk zou moeten worden is uiteindelijk na veel aanpassingen niet geheel uit de verf gekomen.  Gelukkig is er 35 jaar na dato voor gekozen om een natuurterrein met regenwateropvang te realiseren aan de noordzijde (gebied tussen kanaal en Goorloop).

 De tuin is nadat het eerder boomgaard was, er staan overigens nog bomen uit die periode, steeds wat aangepast aan de omstandigheden.  Huisdieren als paarden en honden hebben plaats gemaakt voor onder meer waterhoentjes, egels, konijnen, eekhoorns en een heel grote variatie aan vogels en vogeltjes waarvan de een gemakkelijker te observeren is dan de ander. Gebleven is het sortiment aan fruitbomen met nog een aantal aanvullingen zoals vijgen, kweepeer, mispel, krieken en noten.   Ook druiven, diverse soorten bessen, vlierstruiken en hazelaars hebben we nog steeds maar daar zijn bijvoorbeeld weer soorten als kiwi, frambozen, gelderse roos, lijsterbes, kornoelje en doornloze bramen om er maar enkele te noemen aan toegevoegd. Een gedeelte van de tuin is in gebruik geweest voor moederplanten van Buxus sempervirens, Taxus media “Hicksii” en Thuja occidentalis. In de vorm van hagen zijn er nog restanten van hiervan zichtbaar.

Direct aangeplant in 1981 langs de (nieuwe) omheining zijn onder meer Pinus, Picea, Betula, Salix en Symphoricarpos . Aan de noordelijke zijde stonden er al Quercus en Alnus dit was de basis voor een groene rand rondom het perceel, gepland of gewoon spontaan zijn daar nog de nodige soorten bijgekomen zoals bijvoorbeeld Acer’s, Aesculus, Pseudotsuga, Taxus en Chaenomelis.  Verspreid over de rest van het perceel zijn er ook nog de nodige bomen en struiken te vinden zoals diverse soorten Abies, Picea, Robinia, Salix, Acer, Tsuga en Castanea. Uiteraard ook de nodige kruidachtige planten en struiken, tussen de braamstruiken is bijvoorbeeld ook Salomonszegel te vinden om maar iets te noemen.

Naast de soorten fruit is er ook nog plek ingeruimd voor de groentetuin en een stukje voor de aardappels. Van de groenten en fruit wordt ongeveer 20% zelf genuttigd de rest vormt dankbaar voedsel voor de vogels, insecten, muizen en wat er nog meer vliegt en rondkruipt.  Allemaal goed voor de biodiversiteit zeg maar, dit is overigens ook de reden dat de tuin er (steeds minder) aangeharkt bijligt. Gras maaien doen we nog wel maar zeker niet wekelijks, met de eerste maaibeurt wachten we bijvoorbeeld tot de paardenbloemen uitgebloeid zijn, al met zijn het dan nog 4 a 5 maaibeurten per jaar.

Ter bevordering van de biodiversiteit is er, inmiddels al jaren geleden, een paddenpoel aangelegd. Naast de padden, kikkers, salamanders is dan ook ander waterwild zoals waterjuffers en libellen te vinden.  Op dit moment staat er een meter water in de poel echter afgelopen 2 zomers is de poel nagenoeg helemaal droog komen te liggen. Voor een visvijver is dat een ramp maar voor een paddenpoel vormt het niet echt een probleem. We hebben er maar gebruik van gemaakt door de poel een keer grondig uit te baggeren waardoor ook de overmaat aan Lisdodde weer beheersbaar is gemaakt. Ook terug te vinden in de tuin is de opslag van kachelhout, je moet ten slotte iets om er warmpjes bij te zitten.

Henk Heesakkers
De Wingerd 4, Beek en Donk